SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG


DANH SÁCH TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN :

 Nạp tệ ghi chú NT+ sdt khách hàng

- Nạp tiền vào số dư tài chính ghi chú : mã KH + sdt

2. Chủ tài khoản: LẠI MINH THẮNG

+  Techcombank - chi nhánh Chương Dương: 19025840910011

+  Vietcombank - chi nhánh Chương Dương: 0541000217717

+  Viettinbank - chi nhánh Chương Dương: 109000518177

+  VP bank - chi nhánh Chương Dương: 65415909

+  Agribank - chi nhánh Long Biên: 1220205057374

+ BIDV - chi nhánh bắc Hà Nội : 15010000453917

+Sacombank - Chinh nhánh Long Biên :  020032968768

+ Zalo Pay : 0934669882

NHẬN TIỀN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

1. Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc :

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6228485018569017178

中国农业银行-广西壮族自治区-崇左-凭祥弄怀支行

2. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc:

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6212253602007398680

中国工商银行 广州大南路支行

3. Nhận tiền về tài khoản Alipay-支付宝收款 :

账号:  trungvietexpress@126.com 

名户: LAIMINHTHANG

4. Nhận tiền về từ Wechat- thanh toán hộ qua wechat:

Minhthang0506 ( sdt : 0934669882)