THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG


CHUYỂN TIỀN CHO VẬN CHUYỂN + ORDER

Chủ Tài Khoản : Nguyễn Thị Bắc ( ZALO/WECHAT/MOBILE : 0903.222.593)

+ Vietcombank- CN chương Dương: 0541000237957

+ Techcombank- CN Chương Dương: 19029019526665

+ Viettinbanks CN Nam Thăng Long : 711AA2034229

+ Saccombank- CN Chương Dương : 020040533738

+ Agribank- CN Long Biên : 1220205182252 

+ BIDV- Chi Nhánh Bắc Hà Nội : 15010000545319

Ghi chú  : “Mã khách hàng - SDT “  Ví dụ: “122HN - 0933.456.789”


CHUYỂN TIỀN NẠP TỆ ALIPAY:

2. Chủ tài khoản: LẠI MINH THẮNG

+  Techcombank - chi nhánh Chương Dương: 19025840910011

+  Vietcombank - chi nhánh Chương Dương: 0541000217717

+  Viettinbank - chi nhánh Chương Dương: 109000518177

+  VP bank - chi nhánh Chương Dương: 65415909

+  Agribank - chi nhánh Long Biên: 1220205057374

+ BIDV - chi nhánh bắc Hà Nội : 15010000453917


NHẬN TIỀN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

1. Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc :

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6228485018569017178

中国农业银行-广西壮族自治区-崇左-凭祥弄怀支行

2. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc:

账户: LAIMINHTHANG

账号: 6212253602007398680

中国工商银行 广州大南路支行

3. Nhận tiền về tài khoản Alipay-支付宝收款 :

账号:  trungvietexpress@126.com 

名户: LAIMINHTHANG

4. Nhận tiền về từ Wechat- thanh toán hộ qua wechat:

Minhthang0506 ( sdt : 0934669882)