HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU


HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP


Bước 1: Tại trang chủ Ordertaunhanh.com chọn Đăng nhập

Bước 2: Điền Email đã đăng ký trước đó và nhập mật khẩu mới để truy cập hệ thống


Bước 3: Sẽ xuất hiện 1 bảng thông báo yêu cầu reset mật khẩu thành côngBước 4: Truy cập qua Gmail và đăng nhập vào tài khoản Email đã đăng ký. Sẽ thấy tại Inbox (Hộp thư đến) xuất hiện 1 Email tự động gửi về để xác nhận
Bước 5: Mở Email và chọn chữ “here” để xác nhận lần cuối cùng việc thay đổi mật khẩuBước 6: Thông báo thay đổi mật khẩu thành công. Chọn “Login” để đăng nhập vào hệ thống