HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG QUẢNG CHÂU


Bước 1: Tại trang chủ Ordertaunhanh.com chọn “Công cụ đặt hàng”Bước 2: Một bảng công cụ xuất hiện chọn “Add to chrome”


Bước 3: Một bảng nhỏ xuất hiện chọn “Thêm tiện ích”


Bước 4: Trên thanh công cụ trình duyệt, một biểu tượng “R” xuất hiện thông báo cài đặt thành công. Lưu ý: Công cụ đặt hàng được cài đặt trên trình duyệt nào phải sử dụng trình duyệt đó để mua hàng. Đối với trình duyệt khác cần làm lại bước trên. Sử dụng được trên Cốc Cốc, Firefox, Chrome

Video chi tiết : 


Link xem HD : https://youtu.be/b_So18Fe97Q