HƯỚNG DẪN CỌC VÀ DUYỆT MUA ĐƠN HÀNG


                 HƯỚNG DẪN CỌC VÀ DUYỆT MUA HÀNG

 

 

Bước 1: Bạn liên hệ nv chăm sóc khách hàng xin mã PIN mới gửi về mail đăng ký sau đó đăng nhập và vào thư mục Profile và ấn ĐỔI MÃ PIN và bạn nhập thông tin như hình để đổi PIN riêng của bạn thông thường từ 6-8 số


 

Bước 2: Bạn vào thư mục Đơn order và click cọc và duyệt đơn như hình dướiBước 3: Sau khi click Cọc và duyệt mua bạn cần nhập mã PIN đã gửi về mail và mật khẩu đăng nhập của bạn để đơn hàng có thể tự động duyệt mua sau khi đã chốt xong đơn hàngBước 4: Bạn quay trở lại đơn order check lại xem đơn của bạn đã thay đổi trạng thái sang duyệt mua là đã thành công